Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBDYC378V
Čj. předkladatele 33323-2019-31 Datum autorizace 11.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova příspěvky
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Materiál je předkládán na základě aktuální potřeby mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019
Popis Návrh stanovuje konkrétní výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 na základě zákonem stanovených kritérií. Cílem navrhované úpravy je zvýšení ochrany spotřebitele naplněním zmocnění obsaženého v zákoně.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.9.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.7.2019 – 18.7.2019 Adresa připomínek kristina.zajacova@mmr.cz
Připomínková místa ČNB , KOM , MF , MPO
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBELGDFUR.docx 56 kB 31.7.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBELGDFUR.docx 19 kB 31.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBELGDFUR.doc 80 kB 31.7.2019
Materiál ma_KORNBELGDFUR.docx 14 kB 31.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBELGDFUR.pdf 39 kB 31.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk