Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBDPBR727
Čj. předkladatele MK-S 7231/2019 Datum autorizace 3.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova památková péče
Oblast práva Správní právo/Památková ochrana
Důvod předložení Podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Nová právní úprava památkové péče zajišťující optimální podmínky ochrany památkového fondu a nahrazující stávající zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, s výjimkou oblasti ochrany archeologického dědictví, která bude předmětem samostatné úpravy
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 4.11.2019 Stav materiálu U – Projednávání předčasně ukončeno předkladatelem
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.7.2019 – 1.8.2019 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČÚZK , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBDPBR727.doc 35 kB 3.7.2019
Návrh usnesení us_KORNBDPBR727.doc 39 kB 3.7.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBDPBR727.docx 27 kB 3.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBDPBR727.docx 201 kB 3.7.2019
Materiál ma_KORNBDPBR727.docx 231 kB 3.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBDPBR727.docx 1954 kB 3.7.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBDPBR727.doc 506 kB 3.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBDPBR727.doc 44 kB 3.7.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBDPBR727.docx 88 kB 3.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk