Identifikace materiálu
Čj. OVA 1038/19 PID KORNBDBJH5KW
Čj. předkladatele MPO 43713/19/51400/01000 Datum autorizace 26.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, do meziresortního připomínkového řízení
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova bankovnictví; dovoz a vývoz; pojišťovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Navrhovaná právní úprava reaguje na aktuální změnu v akcionářské struktuře exportní pojišťovny a exportní banky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.1.2020 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 3.2.2020 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2019 – 25.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚOHS , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBHXE6B18.docx 75 kB 18.11.2019
Návrh usnesení us_KORNBHXE6B18.docx 22 kB 18.11.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBHXE6B18.docx 14 kB 18.11.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBHXE6B18.docx 94 kB 18.11.2019
Materiál ma_KORNBHXE6B18.docx 51 kB 18.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBHXE6B18.docx 245 kB 18.11.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBHXE6B18.docx 46 kB 18.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBHXE6B18.docx 71 kB 18.11.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBHXE6B18.docx 92 kB 18.11.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBHXE6B18.docx 131 kB 18.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHXE6B18.zip 999 kB 18.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk