Identifikace materiálu
Čj. OVA 1038/19 PID KORNBDBJH5KW
Čj. předkladatele MPO 43713/19/51400/01000 Datum autorizace 26.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, do meziresortního připomínkového řízení
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova bankovnictví; dovoz a vývoz; pojišťovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Navrhovaná právní úprava reaguje na aktuální změnu v akcionářské struktuře exportní pojišťovny a exportní banky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.2.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 3.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 757 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 87 ze dne 3.2.2020
Znění PDF
DOC
(62 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.6.2019 – 25.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , ÚOHS , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBLQK3GFW.doc 22 kB 14.2.2020
Materiál ma_KORNBLSGY2VO.docx 100 kB 14.2.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBLQK3GFW.docx 274 kB 14.2.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBLQK3GFW.docx 46 kB 14.2.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBLQK3GFW.docx 75 kB 14.2.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBLQK3GFW.docx 101 kB 14.2.2020
Průvodní dopis pd_KORNBLQK3GFW.docx 19 kB 14.2.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk