Identifikace materiálu
Čj. OVA 888/19 PID KORNBDABKFY2
Čj. předkladatele 92/2018-LO-SP Datum autorizace 4.7.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova mezinárodní spolupráce; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019. Úkol č. 7.
Popis Cílem návrhu je zabezpečit adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVV a reagovat na požadavky praxe na sjednocení postupů a odstranění nedostatků zjištěných v rámci vyhodnocení dosavadní aplikace právní úpravy obsažené v zákoně o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 9.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 682 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 860 ze dne 9.12.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2019 – 2.8.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJQDQSM5.doc 24 kB 17.12.2019
Materiál ma_ALBSBJQDQSM5.doc 343 kB 17.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJQDQSM5.docx 138 kB 17.12.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBJQDQSM5.doc 162 kB 17.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJQDQSM5.doc 56 kB 17.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk