Identifikace materiálu
Čj. OVA 770/19 PID KORNBD9J6ZWU
Čj. předkladatele MSP-142/2019-LO-SP Datum autorizace 20.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova státní zastupitelství
Oblast práva Trestní právo/Státní zastupitelství
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na r. 2019 aj.
Popis změny v oblasti jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, reakce na požadavky praxe
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.8.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.6.2019 – 19.7.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa BIS , ČMKOS , GIBS , HKČR , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBF8G4VWN.docx 41 kB 23.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBF8G4VWN.docx 23 kB 23.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBF8G4VWN.docx 29 kB 23.8.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBF8G4VWN.docx 78 kB 23.8.2019
Materiál ma_ALBSBF8G4VWN.docx 40 kB 23.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBF8G4VWN.docx 60 kB 23.8.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBF8G4VWN.doc 270 kB 23.8.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBF8G4VWN.zip 549 kB 23.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk