Identifikace materiálu
Čj. OVA 694/19 PID KORNBD9FSSAK
Čj. předkladatele MV-55810-6/OBP-2019 Datum autorizace 19.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví maximální počty žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova cizinci; zastupitelské úřady
Oblast práva Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Návrh se předkládá za účelem provedení § 181b zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění jeho novely aktuálně schválené Parlamentem ČR - sněmovní tisk č. 203.
Popis Vláda stanoví maximální počet žádostí, které lze podat v průběhu 1 roku na příslušném zastupitelském úřadu ČR, jde-li o žádost o víza za účelem podnikání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování nebo o žádosti o zaměstnanecké karty.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.7.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.6.2019 – 3.7.2019 Adresa připomínek vlastimil.jirous@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEED8VJ5.pdf 240 kB 25.7.2019
Návrh usnesení us_KORNBEED8VJ5.doc 32 kB 25.7.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBEED8VJ5.doc 50 kB 25.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBEED8VJ5.docx 40 kB 25.7.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBEED8VJ5.doc 138 kB 25.7.2019
Materiál ma_KORNBEED8VJ5.docx 30 kB 25.7.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBEED8VJ5.docx 38 kB 25.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEED8VJ5.pdf 326 kB 25.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk