Identifikace materiálu
Čj. OVA 1016/19 PID KORNBD2EKS2O
Čj. předkladatele MSP-144/2019-LO-SP Datum autorizace 19.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019. Úkol č. 9.
Popis Cílem předmětné úpravy je v nezbytném rozsahu adaptovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.11.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.6.2019 – 18.7.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KML , KOM , Komora-ČAK , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , NSZ , ÚOOÚ , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBHFB3URD.docx 55 kB 12.11.2019
Návrh usnesení us_ALBSBHFB3URD.doc 30 kB 12.11.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBHFB3URD.docx 21 kB 12.11.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBHFB3URD.doc 354 kB 12.11.2019
Materiál ma_ALBSBHFB3URD.doc 186 kB 12.11.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBHFB3URD.doc 281 kB 12.11.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBHFB3URD.doc 216 kB 12.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBHFB3URD.zip 489 kB 12.11.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBHFB3URD.doc 480 kB 12.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk