Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBCZGJZUC
Čj. předkladatele MO 169439/2019-8694 Datum autorizace 10.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; služební poměr
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Materiál se předkládá z důvodu aktualizace výčtu rizik ohrožení života nebo zdraví a zvýšené neuropsychické zátěže při výkonu služby vojáků z povolání pro účely nároku na zvláštní příplatek.
Popis Zvýšení příplatku v oblasti ochrany a bezpečnosti při práci.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.6.2019 – 1.7.2019 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCZGJZUC.doc 75 kB 10.6.2019
Návrh usnesení us_KORNBCZGJZUC.docx 16 kB 10.6.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBCZGJZUC.docx 18 kB 10.6.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBCZGJZUC.docx 36 kB 10.6.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBCZGJZUC.docx 36 kB 10.6.2019
Materiál ma_KORNBCZGJZUC.docx 24 kB 10.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCZGJZUC.docx 20 kB 10.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCZGJZUC.pdf 242 kB 10.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk