Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBCUGUMCB
Čj. předkladatele 25780/2019-MZE-11191 Datum autorizace 12.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství; živočišný výrobek
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Myslivost a rybářství
Důvod předložení Cílem návrhu je prostřednictvím změny definice malého množství zvěře napomoci snížení početních stavů spárkaté zvěře.
Popis Návrh vyhlášky provádí úpravu definice malého množství zvěře, které může uživatel každé honitby prodat spotřebiteli, ať už přímo nebo v tržnici či na tržišti, nebo dodat do místní maloobchodní prodejny či zařízení pro zacházení se zvěřinou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.9.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.6.2019 – 3.7.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBF2G95GD.docx 16 kB 14.8.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBF2G95GD.docx 25 kB 14.8.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBF2G95GD.doc 63 kB 14.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBF2G95GD.doc 134 kB 14.8.2019
Materiál ma_KORNBF2G95GD.doc 36 kB 14.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBF2G95GD.doc 39 kB 14.8.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBF2G95GD.doc 44 kB 14.8.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBF2G95GD.doc 120 kB 14.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBF2G95GD.docx 36 kB 14.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk