Identifikace materiálu
Čj. OVA 536/19 PID KORNBCQDYPC9
Čj. předkladatele 49100/19 Datum autorizace 3.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 491)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova majetek státu
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit postup při nakládání s trvale nepotřebným majetkem tak, že naložit s tímto majetkem ve prospěch právnických nebo fyzických osob bude možné teprve poté, neprojeví-li o něj zájem obec, v jejímž katastrálním území se nachází.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.6.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 24.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 491 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 449 ze dne 24.6.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(170 kB)
(58 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.6.2019 – 11.6.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDFFJQ0N.doc 25 kB 24.6.2019
Stanovisko st_ALBSBDFFJQ0N.doc 58 kB 24.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk