Identifikace materiálu
Čj. OVA 857/19 PID KORNBCMFD39B
Čj. předkladatele MPO 38827/19/51200/01000 Datum autorizace 3.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova mezinárodní obchod; nerostné suroviny
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí a na nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1100.
Popis Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.11.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 18.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 660 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 804 ze dne 18.11.2019
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.6.2019 – 1.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , HKČR , KML , KOM , Komora-KA , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJ5JXZBH.docx 22 kB 26.11.2019
Materiál ma_KORNBJ5JXZBH.docx 45 kB 26.11.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBJ5JXZBH.docx 38 kB 26.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBJ5JXZBH.docx 521 kB 26.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk