Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBCMFD39B
Čj. předkladatele MPO 38827/19/51200/01000 Datum autorizace 3.6.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova mezinárodní obchod; nerostné suroviny
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení Adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí a na nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1100.
Popis Návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.7.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.6.2019 – 1.7.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , HKČR , KML , KOM , Komora-KA , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCMFD39B.docx 76 kB 3.6.2019
Návrh usnesení us_KORNBCMFD39B.docx 34 kB 3.6.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBCMFD39B.docx 21 kB 3.6.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBCMFD39B.docx 47 kB 3.6.2019
Materiál ma_KORNBCMFD39B.docx 28 kB 3.6.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBCMFD39B.docx 35 kB 3.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCMFD39B.docx 490 kB 3.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk