Identifikace materiálu
Čj. OVA 285/20 PID KORNBCGDAXRW
Čj. předkladatele MPO 26404/19/21300/01000 Datum autorizace 24.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o metrologii
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova technické požadavky; technické předpisy
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo; Správní právo/Správní řízení; Občanské právo/Závazky a smlouvy
Důvod předložení Předkládá se na základě usnesení vlády ze dne 12. prosince 2018 č. 830, kterým byl schválen Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Návrh zákona o metrologii nahrazuje stávající zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, který již nevyhovuje aktuálním potřebám. Návrh zákona o metrologii upravuje především uvádění měřidel na trh, včetně jejich ověřování, používání měřidel, autorizaci subjektů, které provádí ověřování nebo výkon úředního měření, registraci subjektů, které zajišťují opravu a montáž měřidel a hotově balné zboží.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.3.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.5.2019 – 21.6.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBN3L3ECS.docx 76 kB 27.3.2020
Návrh usnesení us_KORNBN3L3ECS.docx 28 kB 27.3.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBN3L3ECS.docx 26 kB 27.3.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBN3L3ECS.docx 101 kB 27.3.2020
Materiál ma_KORNBN3L3ECS.docx 143 kB 27.3.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBN3L3ECS.docx 134 kB 27.3.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBN3L3ECS.zip 153 kB 27.3.2020
Rozdílová tabulka rt_KORNBN3L3ECS.doc 184 kB 27.3.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBN3L3ECS.docx 472 kB 27.3.2020
Průvodní dopis pd_KORNBN3L3ECS.docx 56 kB 27.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk