Identifikace materiálu
Čj. OVA 490/19 PID KORNBCDHMTX3
Čj. předkladatele 48400/19 Datum autorizace 21.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Zuzany Ožanové, Leo Luzara, Marka Výborného, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové, Jany Levové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 484)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova urbanismus a výstavba; veřejné zakázky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení; Hospodářství a ekonomika/Veřejné zakázky a koncese
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je úpravou institutu elektronického stavebního deníku posílit průkaznost údajů týkajících se provádění stavby. V případě veřejné zakázky na provádění stavby zavedení povinnosti vést stavební deník způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.6.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 10.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 484 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 401 ze dne 10.6.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(133 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.5.2019 – 30.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MMR , MO , MPO , MSP , MV , MZE
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCZJTNJJ.doc 26 kB 10.6.2019
Stanovisko st_ALBSBCZJTNJJ.doc 50 kB 10.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk