Identifikace materiálu
Čj. OVA 722/19 PID KORNBCDG9DUC
Čj. předkladatele MF-7816/2019/32-15 Datum autorizace 21.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení Realizace projektu MOJE daně a plnění Programového prohlášení vlády a Plánu legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.8.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.5.2019 – 18.6.2019 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBENFSTFP.doc 90 kB 2.8.2019
Návrh usnesení us_KORNBENFSTFP.docx 23 kB 2.8.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBENFSTFP.docx 32 kB 2.8.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBENFSTFP.docx 1024 kB 2.8.2019
Materiál ma_KORNBENFSTFP.docx 102 kB 2.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBENFSTFP.docx 87 kB 2.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBENFSTFP.docx 185 kB 2.8.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBENFSTFP.docx 374 kB 2.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBENFSTFP.zip 61 kB 2.8.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBENFSTFP.zip 508 kB 2.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk