Identifikace materiálu
Čj. OVA 722/19 PID KORNBCDG9DUC
Čj. předkladatele MF-7816/2019/32-15 Datum autorizace 21.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení Realizace projektu MOJE daně a plnění Programového prohlášení vlády a Plánu legislativních prací vlády
Popis Návrh zákona, kterým se mění daňový řád a související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.8.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku 580 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 574 ze dne 26.8.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.5.2019 – 18.6.2019 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFFCKM73.doc 26 kB 27.8.2019
Materiál ma_KORNBFFCKM73.doc 2148 kB 27.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBFFGNTM3.doc 323 kB 27.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBFFCKM73.doc 452 kB 27.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFFCKM73.docx 34 kB 27.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk