Identifikace materiálu
Čj. OVA 431/19 PID KORNBC9B83LW
Čj. předkladatele MPO 39037/19/21300/01000 Datum autorizace 17.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova ochrana spotřebitele
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení zákaz dvojí kvality výrobků jako nekalé obchodní praktiky
Popis návrh zákona, kterým se zakazuje dvojí kvalita výrobků jako nekalé obchodní praktiky
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.5.2019 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 360 ze dne 20.5.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(170 kB)

Související usnesení

bylo zrušeno následujícím usnesením

č. 773 ze dne 27.7.2020
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBC9B83LW.doc 88 kB 17.5.2019
Návrh usnesení us_KORNBC9B83LW.doc 50 kB 17.5.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBC9B83LW.docx 17 kB 17.5.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBC9B83LW.docx 35 kB 17.5.2019
Materiál ma_KORNBC9B83LW.docx 28 kB 17.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBC9B83LW.docx 24 kB 17.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBC9B83LW.docx 489 kB 17.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk