Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBC98TTAA
Čj. předkladatele MSMT-11884/2019-2 Datum autorizace 29.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Stanovení termínů jarních prázdnin pro základní školy a střední školy pro další období počínaje školním rokem 2022/2023.
Popis Vyhláška naplňuje zákonné zmocnění § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje organizaci školního roku, zejména termíny jarních prázdnin podle sídla školy v jednotlivých okresech a obvodech hlavního města Prahy pro období do konce školního roku 2021/2022.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.7.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.5.2019 – 19.6.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBDPCLLS9.docx 62 kB 15.7.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBDPCLLS9.docx 18 kB 15.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBDPCLLS9.docx 18 kB 15.7.2019
Materiál ma_KORNBDPCLLS9.docx 27 kB 15.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBDPCLLS9.docx 26 kB 15.7.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBDPCLLS9.doc 106 kB 15.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBDPCLLS9.docx 35 kB 15.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk