Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBC7KT2DY
Čj. předkladatele 9152/2019-5 Datum autorizace 15.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a zavádí Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova děti a mládež; sport; školství; vysoké školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá k projednání z důvodu potřeby novelizovat nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, za účelem zavedení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.
Popis Novela zavádí Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole a dále rozšiřuje kategorie sportovců, které lze ocenit za medailové umístění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.5.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2019 – 5.6.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBC7KT2DY.doc 94 kB 15.5.2019
Návrh usnesení us_KORNBC7KT2DY.doc 56 kB 15.5.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBC7KT2DY.docx 21 kB 15.5.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBC7KT2DY.docx 22 kB 15.5.2019
Materiál ma_KORNBC7KT2DY.docx 23 kB 15.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBC7KT2DY.rtf 74 kB 15.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBC7KT2DY.docx 35 kB 15.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk