Identifikace materiálu
Čj. OVA 613/19 PID KORNBC7KT2DY
Čj. předkladatele 9152/2019-5 Datum autorizace 15.5.2019
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova děti a mládež; sport; školství; vysoké školství
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá k projednání z důvodu potřeby novelizovat nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, za účelem zavedení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole.
Popis Novela zavádí Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole a dále rozšiřuje kategorie sportovců, které lze ocenit za medailové umístění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 22.7.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 515 ze dne 22.7.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2019 – 5.6.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBEKBXLM1.docx 23 kB 30.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEKBXLM1.docx 34 kB 30.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk