Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBC7HS4PU
Čj. předkladatele 47600/19 Datum autorizace 15.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 476)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova státní zastupitelství
Oblast práva Trestní právo/Státní zastupitelství
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je posílit nezávislost státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech, a to prostřednictvím stanovení jasnějších pravidel pro jmenování, odvolávání a trvání funkčního období vedoucích státních zástupců.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.5.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 476 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2019 – 28.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV , NSOUD , NSZ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBC7HS4PU.pdf 230 kB 15.5.2019
Obálka ob_KORNBC7HS4PU.doc 91 kB 15.5.2019
Návrh usnesení us_KORNBC7HS4PU.doc 50 kB 15.5.2019
Materiál ma_KORNBC7HS4PU.pdf 728 kB 15.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk