Identifikace materiálu
Čj. OVA 495/19 PID KORNBC7F4SVI
Čj. předkladatele MV-61529/LG-2019 Datum autorizace 15.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova archivnictví
Oblast práva Správní právo/Archivnictví
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby
Popis Účelem navrhovaného zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přesun sídla Státního oblastního archivu se sídlem v Zámrsku do Hradce Králové.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.6.2019 Číslo Sněmovního tisku 534 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 423 ze dne 17.6.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2019 – 29.5.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa kr-královehradecký , kr-pardubický , MF
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBDBHNQB2.doc 22 kB 20.6.2019
Materiál ma_ALBSBDBHNQB2.docx 34 kB 20.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBDBHNQB2.docx 24 kB 20.6.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBDBHNQB2.doc 50 kB 20.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk