Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBC7F4SVI
Čj. předkladatele MV-61529/LG-2019 Datum autorizace 15.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova archivnictví
Oblast práva Správní právo/Archivnictví
Důvod předložení Na základě aktuální potřeby
Popis Účelem navrhovaného zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je přesun sídla Státního oblastního archivu se sídlem v Zámrsku do Hradce Králové.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.5.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.5.2019 – 29.5.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa kr-královehradecký , kr-pardubický , MF
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBC7F4SVI.doc 52 kB 15.5.2019
Návrh usnesení us_KORNBC7F4SVI.docx 20 kB 15.5.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBC7F4SVI.docx 19 kB 15.5.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBC7F4SVI.docx 28 kB 15.5.2019
Materiál ma_KORNBC7F4SVI.doc 50 kB 15.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBC7F4SVI.docx 24 kB 15.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBC7F4SVI.pdf 666 kB 15.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk