Identifikace materiálu
Čj. OVA 1191/19 PID KORNBC6E7FLR
Čj. předkladatele MV-141013/LG-2018 Datum autorizace 14.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova elektronizace; informační a komunikační technologie; informační systémy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Návrhem zákona jsou za resort vnitra realizovány některé závazky vlády obsažené v jejím programovém prohlášení.
Popis Návrh zákona zejména usiluje o modernizaci právního rámce regulujícího sdílení dat, která má veřejný sektor k dispozici, v rámci veřejného sektoru i navenek. Cílem této modernizace je omezit informační povinnost fyzických i právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu hesla „Obíhat mají data, nikoliv osoby“.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.12.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.5.2019 – 4.6.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBK5GQF5P.docx 38 kB 23.12.2019
Návrh usnesení us_ALBSBK5GQF5P.docx 18 kB 23.12.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBK5GQF5P.docx 27 kB 23.12.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBK5GQF5P.docx 101 kB 23.12.2019
Materiál ma_ALBSBK5GQF5P.docx 100 kB 23.12.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBK5GQF5P.docx 30 kB 23.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBK5GQF5P.docx 463 kB 23.12.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBK5GQF5P.docx 221 kB 23.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBK5GQF5P.pdf 290 kB 23.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk