Identifikace materiálu
Čj. OVA 663/19 PID KORNBC5CZT38
Čj. předkladatele MV-17089/LG-2019 Datum autorizace 13.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova práva a svobody; veřejná správa
Oblast práva Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení V návaznosti na usnesení č. 84 ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 10. října 2018 a na usnesení vlády ze dne 24. července 2018 č. 479.
Popis Cílem navrhovaného zákona je zrušení více než 800 obsoletních právních předpisů, tedy právních předpisů, které jsou sice stále formálně platné, neboť nebyly předepsaným způsobem zrušeny, avšak jsou již nepoužívané, nepůsobí právní účinky. Návrh představuje „první vlnu“ rušení obsoletních právních předpisů, zejména těch, které byly identifikovány jako obsoletní ústředními správní úřady.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.10.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 16.9.2019 Číslo Sněmovního tisku 608 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 654 ze dne 16.9.2019
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.5.2019 – 10.6.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-EK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGBGZNY9.doc 22 kB 24.9.2019
Materiál ma_KORNBGBGZNY9.doc 510 kB 24.9.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBGDDDATK.doc 48 kB 26.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk