Identifikace materiálu
Čj. OVA 532/19 PID KORNBBSKKBLM
Čj. předkladatele MO 129752/2019-8694 Datum autorizace 2.5.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Materiál se předkládá na základě požadavku MPSV na rozšíření zapisovaných údajů o nový datový prvek.
Popis Návrhem se doplňuje rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.7.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 1.7.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 459 ze dne 1.7.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 2.5.2019 – 24.5.2019 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBE4BL88T.docx 20 kB 15.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBE4BL88T.pdf 148 kB 15.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk