Identifikace materiálu
Čj. OVA 469/19 PID KORNBBQH9RXQ
Čj. předkladatele MV-31531-4/LG-2019 Datum autorizace 30.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova státní služba
Oblast práva Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Na základě plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Návrh reaguje na přijetí nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.6.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 17.6.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 424 ze dne 17.6.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(169 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.4.2019 – 23.5.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , RRTV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSBDA9JJY0.docx 27 kB 19.6.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBDA9JJY0.docx 38 kB 19.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk