Identifikace materiálu
Čj. OVA 842/19 PID KORNBBQAF6BB
Čj. předkladatele SÚJB/PrO/7893/2019 Datum autorizace 30.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Klíčová slova finanční orgány a správa; jaderná energie
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení prováděcí právní předpis k atomovému zákonu
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 347/2016 Sb., o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 23.10.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 14.10.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 728 ze dne 14.10.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.4.2019 – 23.5.2019 Adresa připomínek eklep@sujb.cz
Připomínková místa ČBÚ , ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBH89ZWXJ.docx 30 kB 23.10.2019
Průvodní dopis pd_KORNBH89ZWXJ.doc 28 kB 23.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk