Identifikace materiálu
Čj. OVA 432/19 PID KORNBBPH2YIO
Čj. předkladatele 46700/19 Datum autorizace 29.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 467)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova pozemní komunikace
Oblast práva Správní právo/Pozemní komunikace; Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavést v zákoně o silničním provozu toleranci alkoholu v krvi do hodnoty 0,05 % pro řidiče, s výjimkou rizikových skupin řidičů, tedy řidičů mladších 21 let, řidičů, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění po dobu kratší než 2 roky, řidičů tramvají, řidičů vozidel zařazených do skupiny C1, C, D1, D nebo T, řidičů jízdních souprav zařazených do skupiny B+E, C1+E, C+E, D1+E nebo D+E a řidičů vozidel zařazených do skupiny B nebo B+E při poskytování smluvní přepravy osob.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 27.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 467 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 365 ze dne 27.5.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(147 kB)
(72 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 29.4.2019 – 14.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MSP , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCLAAQ3S.doc 26 kB 28.5.2019
Stanovisko st_KORNBCLAAQ3S.doc 72 kB 28.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk