Identifikace materiálu
Čj. OVA 412/19 PID KORNBBLH5VF2
Čj. předkladatele 46600/19 Datum autorizace 26.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Heleny Válkové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Zdeňka Ondráčka, Marka Výborného, Tomáše Kohoutka a Dominika Feriho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 466)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zejména navýšení jednotlivých hranic škody v trestním zákoníku a posílení role stran v trestním řízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 466 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 349 ze dne 20.5.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(123 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.4.2019 – 9.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV , NSOUD , NSZ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCDBZ27D.doc 26 kB 21.5.2019
Stanovisko st_KORNBCDBZ27D.doc 50 kB 21.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk