Identifikace materiálu
Čj. OVA 409/19 PID KORNBBHJ5PDQ
Čj. předkladatele 46200/19 Datum autorizace 23.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslankyň Heleny Válkové, Aleny Gajdůškové, Moniky Červíčkové, Kateřiny Valachové, Radky Maxové, Věry Procházkové a Karly Šlechtové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 462)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova práva a svobody; veřejná správa; volný pohyb; Veřejný ochránce práv
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Ústavní právo/Základní práva; Správní právo/Cizinci a azyl
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit a zpřesnit ustanovení upravující postup veřejného ochránce práv při výkonu jeho působnosti
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 462 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.4.2019 – 6.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , KVOP , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCD9BGYI.doc 26 kB 21.5.2019
Stanovisko st_ALBSBCD9BGYI.doc 64 kB 21.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk