Identifikace materiálu
Čj. OVA 410/19 PID KORNBBHHMNQA
Čj. předkladatele 46300/19 Datum autorizace 23.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 463)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova zaměstnanost
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je změna maximální výše příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 463 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 346 ze dne 20.5.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(119 kB)
(50 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.4.2019 – 7.5.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBCCHQT9O.doc 26 kB 20.5.2019
Stanovisko st_ALBSBCCHQT9O.doc 50 kB 20.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk