Identifikace materiálu
Čj. OVA 741/19 PID KORNBBBJBKCC
Čj. předkladatele MPO 31974/19/51200/01000 Datum autorizace 17.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o prověřování zahraničních investic
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova investice
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Návrh zákona o prověřování zahraničních investic je předkládán v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie. Smyslem předkládaného návrhu zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku.
Popis Návrh zákona o prověřování zahraničních investic
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.4.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.4.2020 Číslo Sněmovního tisku 834 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 385 ze dne 6.4.2020
Znění PDF
DOC
(201 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.4.2019 – 30.4.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , BIS , ČMKOS , ČNB , ČTÚ , ERÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSSOUD , NÚKIB , SPČR , SÚJB , ÚOHS , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBNHCQRBQ.docx 22 kB 20.4.2020
Materiál ma_ALBSBNHCQRBQ.doc 534 kB 20.4.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBNHCQRBQ.docx 35 kB 20.4.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBNHCQRBQ.docx 57 kB 20.4.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBNHCQRBQ.docx 525 kB 20.4.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBNHCQRBQ_01.docx 74 kB 20.4.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBNHCQRBQ_02.docx 35 kB 20.4.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk