Identifikace materiálu
Čj. OVA 741/19 PID KORNBBBJBKCC
Čj. předkladatele MPO 31974/19/51200/01000 Datum autorizace 17.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o prověřování zahraničních investic
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova investice
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Návrh zákona o prověřování zahraničních investic je předkládán v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie. Smyslem předkládaného návrhu zákona je stanovení pravidel a postupů pro prověřování přímých zahraničních investic v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku.
Popis Návrh zákona o prověřování zahraničních investic
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.12.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.4.2019 – 30.4.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , BIS , ČMKOS , ČNB , ČTÚ , ERÚ , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSSOUD , NÚKIB , SPČR , SÚJB , ÚOHS , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJGJ6611.docx 75 kB 3.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJGJ6611.docx 35 kB 3.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJGJ6611.docx 25 kB 3.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJTEEQIA.doc 383 kB 17.12.2019
Materiál ma_KORNBJTEEQIA.doc 232 kB 17.12.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBJGJ6611.docx 35 kB 3.12.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBJGJ6611.docx 47 kB 3.12.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBE7J4WXX.doc 779 kB 14.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBE7J4WXX.zip 87 kB 14.8.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBJGJ6611.docx 32 kB 3.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk