Identifikace materiálu
Čj. OVA 704/19 PID KORNBBAGVTSI
Čj. předkladatele 102/2016-LO-SP/36 Datum autorizace 16.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova občanské právo; právní spor; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Návrh se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 a v návaznosti na schválený vecný záměr zákona o hromadných žalobách a již předložený návrh zákona o hromadných žalobách. Cílem zákona je zefektivnit soudní projednávání hromadných událostí.
Popis Návrh zákona má za cíl stávající právní předpisy v oblasti procesního práva přizpůsobit zavedení komplexní a ucelené právní úpravy hromadných řízení.
Poznámky V souladu se schváleným Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 není zpracovávána RIA.
Zpracování
Datum poslední úpravy 29.11.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2019 – 20.5.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , ČMKOS , ČNB , ČTÚ , DAČR , ERÚ , FA , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJCHWDTD.docx 59 kB 28.11.2019
Návrh usnesení us_ALBSBJCHWDTD.docx 18 kB 28.11.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBJCHWDTD.docx 16 kB 28.11.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBJCHWDTD.doc 237 kB 28.11.2019
Materiál ma_ALBSBJCHWDTD.doc 71 kB 28.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJCHWDTD.doc 92 kB 28.11.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBJCHWDTD.docx 97 kB 28.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEJKAT8D.zip 552 kB 29.7.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBJCHWDTD.zip 151 kB 28.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk