Identifikace materiálu
Čj. OVA 704/19 PID KORNBBAGVTSI
Čj. předkladatele 102/2016-LO-SP/36 Datum autorizace 16.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova občanské právo; právní spor; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz
Důvod předložení Návrh se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 a v návaznosti na schválený vecný záměr zákona o hromadných žalobách a již předložený návrh zákona o hromadných žalobách. Cílem zákona je zefektivnit soudní projednávání hromadných událostí.
Popis Návrh zákona má za cíl stávající právní předpisy v oblasti procesního práva přizpůsobit zavedení komplexní a ucelené právní úpravy hromadných řízení.
Poznámky V souladu se schváleným Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 není zpracovávána RIA.
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.3.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 24.2.2020 Číslo Sněmovního tisku 776 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 127 ze dne 24.2.2020
Znění PDF
DOC
(197 kB)
(175 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2019 – 20.5.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , ČMKOS , ČNB , ČTÚ , DAČR , ERÚ , FA , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBMCM8LW1.docx 16 kB 4.3.2020
Materiál ma_ALBSBMCM8LW1.doc 214 kB 4.3.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBMCM8LW1.doc 90 kB 4.3.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBMCM8LW1.doc 56 kB 4.3.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk