Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBB6HZA5Q
Čj. předkladatele MV- 17094/OBP-2019 Datum autorizace 15.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; policie; trestní právo; zpravodajské služby
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory; Trestní právo/Trestní právo procesní
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády pro rok 2019
Popis Návrh zákona má za cíl komplexně řešit jak neaktuální právní úpravu některých ustanovení, tak nedostatky v aplikační praxi a postupech Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb, a to v oblasti policejního i trestního práva. Společným jmenovatelem navrhovaných změn je jejich významný vliv na vnitřní pořádek a bezpečnost státu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.5.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.4.2019 – 17.5.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , ČNB , ČTÚ , GIBS , KML , KOM , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBB6HZA5Q.doc 52 kB 15.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBB6HZA5Q.doc 34 kB 15.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBB6HZA5Q.doc 29 kB 15.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBB6HZA5Q.docx 119 kB 15.4.2019
Materiál ma_KORNBB6HZA5Q.doc 97 kB 15.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBB6HZA5Q.docx 86 kB 15.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBB6HZA5Q.docx 78 kB 15.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB6HZA5Q.pdf 615 kB 15.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk