Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBB6HAKYN
Čj. předkladatele MV-5126/LG-2019 Datum autorizace 12.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kraje; obce; pracovně-právní vztahy; územní samosprávné celky
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce; Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019, na základě aktuální potřeby
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - úprava oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některých dalších otázek pracovněprávních vztahů úředníků
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.5.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.4.2019 – 15.5.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBB6HAKYN.doc 34 kB 12.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBB6HAKYN.docx 16 kB 12.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBB6HAKYN.docx 19 kB 12.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBB6HAKYN.docx 67 kB 12.4.2019
Materiál ma_KORNBB6HAKYN.docx 28 kB 12.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBB6HAKYN.docx 41 kB 12.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBB6HAKYN.docx 45 kB 12.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB6HAKYN.pdf 633 kB 12.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk