Identifikace materiálu
Čj. OVA 823/19 PID KORNBB6HAKYN
Čj. předkladatele MV-5126/LG-2019 Datum autorizace 12.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kraje; obce; pracovně-právní vztahy; územní samosprávné celky
Oblast práva Pracovní právo/Zákoník práce; Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019, na základě aktuální potřeby
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - úprava oblasti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků a některých dalších otázek pracovněprávních vztahů úředníků
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.11.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.10.2019 Číslo Sněmovního tisku 641 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 749 ze dne 30.10.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(175 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.4.2019 – 15.5.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBHQEKU47.doc 26 kB 8.11.2019
Materiál ma_ALBSBHQEKU47.docx 68 kB 8.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBHQEKU47.docx 46 kB 8.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBHQEKU47.docx 53 kB 8.11.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBHQEKU47.docx 20 kB 8.11.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBHQEKU47.docx 35 kB 8.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk