Identifikace materiálu
Čj. OVA 839/19 PID KORNBB6H2FMG
Čj. předkladatele MV-4219/LG-2019 Datum autorizace 12.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova přestupky
Oblast práva Správní právo/Přestupky a správní trestání
Důvod předložení Aktuální potřeba vyvolaná praxí.
Popis Návrh zákona primárně reaguje na potřeby aplikační praxe s tím, že upravuje některé instituty, zejména kvalifikační požadavky na oprávněné úřední osoby, které vedou řízení o přestupku, ruší povinnost zpracovávat přehled přestupků a navrhuje alternativu ke zrušenému správnímu trestu zákazu pobytu v podobě rozšíření využitelnosti omezujících opatření. Návrh zákona zavádí také novou skutkovou podstatu přestupku spočívajícího v postihu používání pyrotechniky v rámci sportovní akce, při cestě na sportovní akci nebo při návratu z ní a na základě úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 4. 9. 2017 č. 622 k Souhrnné zprávě za rok 2016 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 upravuje ochranu osobních údajů, soukromí a procesního postavení zranitelných obětí v přestupkovém řízení. Dalším cílem návrhu zákona je provedení nezbytných legislativně-technických úprav.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 6.12.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 18.11.2019 Číslo Sněmovního tisku 670 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 805 ze dne 18.11.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.4.2019 – 15.5.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJJK39K4.docx 12 kB 4.12.2019
Materiál ma_KORNBJKC6Z0L.docx 84 kB 5.12.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBJJK39K4.docx 51 kB 4.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJJK39K4.docx 37 kB 4.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk