Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBB6FU3N3
Čj. předkladatele 12/2019-160-LEG Datum autorizace 16.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova řidičské průkazy
Oblast práva Správní právo/Správní řízení
Důvod předložení Důvodem předložení navrhovaného materiálu jsou požadavky na paměťové karty řidiče druhé regenerace (PKŘ GEN 2) vyplývající z prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, v platném znění. Změny představují dílčí úpravy vyhlášky, vložení nového vzoru PKŘ GEN 2.
Popis Předkládaný návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, představuje prováděcí právní předpis, jehož přijetí je nezbytné k provedení změn, které vyplývají z prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí, v platném znění (dále jen „Prováděcí nařízení č. 799/2016“), a implementace požadavků stanovených v citovaném nařízení do legislativy ČR. Požadavky se týkají problematiky digitálních tachografů druhé generace, tzv. inteligentních tachografů a paměťových karet řidiče druhé generace (dále jen „karta řidiče GEN 2“). Součástí digitálních tachografů druhé generace je také napojení na globální družicový navigační systém („GNSS“), komunikační zařízení pro včasné dálkové odhalování a rozhraní s inteligentními dopravními systémy. Konstrukce, zkoušení, montáž, kontrola, provoz a opravy inteligentních tachografů a jejich součástí musí splňovat technické požadavky stanovené v příloze IC Prováděcího nařízení Komise č. 799/2016.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.6.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.4.2019 – 13.5.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCKC22LI.docx 19 kB 29.5.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBCKC22LI.docx 15 kB 29.5.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBCKC22LI.docx 22 kB 29.5.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBCKC22LI.docx 25 kB 29.5.2019
Materiál ma_KORNBCKC22LI.docx 952 kB 29.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCKC22LI.doc 1228 kB 29.5.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBCKC22LI.doc 351 kB 29.5.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBCKC22LI.doc 68 kB 29.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCKC22LI.doc 49 kB 29.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk