Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBB4J6L1P
Čj. předkladatele 45800/19 Datum autorizace 10.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 458)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova náhrada škody
Oblast práva Občanské právo/Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je stanovit, že odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, se řeší podle příslušných ustanovení zákoníku práce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.4.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 458 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.4.2019 – 23.4.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MPSV , MSP , MŠMT
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBB4J6L1P.pdf 230 kB 10.4.2019
Obálka ob_KORNBB4J6L1P.doc 90 kB 10.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBB4J6L1P.doc 49 kB 10.4.2019
Materiál ma_KORNBB4J6L1P.pdf 484 kB 10.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk