Identifikace materiálu
Čj. OVA 369/19 PID KORNBB4J2B2S
Čj. předkladatele 45700/19 Datum autorizace 10.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 457)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova sociální pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Sociální pojištění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je formou diferenciace sazeb pojistného na sociální zabezpečení posílit princip zásluhovosti pracujících rodičů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 6.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 457 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 312 ze dne 6.5.2019
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(168 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(128 kB)
(58 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.4.2019 – 23.4.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MŠMT , MZD
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBBWH2E0Q.doc 26 kB 6.5.2019
Stanovisko st_ALBSBBWH2E0Q.doc 57 kB 6.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk