Identifikace materiálu
Čj. OVA 368/19 PID KORNBB4HX8UC
Čj. předkladatele 45600/19 Datum autorizace 10.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška a Lukáše Koláříka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 456)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova advokacie; děti a mládež; občanské právo
Oblast práva Občanské právo/Rodinné právo a sociálně-právní ochrana dětí
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavést zákonný přechod dluhů vzniklých v důsledku právního jednání nezletilého na jejich zákonné zástupce a zavést některé procesní prvky s cílem posílit ochranu práv nezletilých.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 6.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 456 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 311 ze dne 6.5.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(127 kB)
(54 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.4.2019 – 22.4.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KLP , KOM , MF , MPSV , MSP , MŠMT
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBBXB8K82.doc 26 kB 7.5.2019
Stanovisko st_KORNBBXB8K82.doc 54 kB 7.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk