Identifikace materiálu
Čj. OVA 367/19 PID KORNBB4HTV9S
Čj. předkladatele 44700/19 Datum autorizace 10.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 447)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova elektronizace; veřejná správa
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je posílit práva osob na poskytnutí služeb orgánů veřejné moci elektronickým způsobem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.5.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 6.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 447 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 310 ze dne 6.5.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(174 kB)
(78 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.4.2019 – 24.4.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBBXAZ3HF.doc 26 kB 7.5.2019
Stanovisko st_KORNBBXAZ3HF.doc 78 kB 7.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk