Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBB3F4TMA
Čj. předkladatele MSMT-10807/2019-1 Datum autorizace 10.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá v souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství.
Popis Návrh novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního pedagoga-logopeda v mateřských školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a speciálních financované ze státního rozpočtu. Návrh novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ukončuje možnost přiznávat podpůrné opatření asistent pedagoga dětem, žákům a studentům vzdělávajících se ve speciálních mateřských, základních a středních školách a speciálních třídách u běžných škol těchto druhů zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Současně určuje pravidlo ukončení platnosti doporučení těchto podpůrných opatření ex lege k 31. 12. 2019. Návrh novely vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga v oddělení školní družiny, které je tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.5.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.4.2019 – 6.5.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBB3F4TMA.doc 94 kB 10.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBB3F4TMA.docx 31 kB 10.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBB3F4TMA.docx 31 kB 10.4.2019
Materiál ma_KORNBB3F4TMA.docx 21 kB 10.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBB3F4TMA.docx 23 kB 10.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB3F4TMA.docx 35 kB 10.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk