Identifikace materiálu
Čj. OVA 708/19 PID KORNBB3C7RKS
Čj. předkladatele MZP/2019/410/313 Datum autorizace 9.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o odpadech
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova nebezpečné látky a odpady; odpady; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Odpady
Důvod předložení na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
Poznámky Při kompletování návrhu zákona o odpadech a přijímání konečných revizí bylo ponecháno v § 102 staré i nové znění odstavce 3 a 4. Tyto odstavce byly v návrhu vloženém 8.4.2019 do systému duplicitní. Z důvodu předejít komplikovanému vypořádávání připomínek a vysvětlování dvojího znění byl dokument stažen a nahrazen textem, který je již v pořádku.
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.10.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.4.2019 – 10.5.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEKA82TT.doc 86 kB 30.7.2019
Návrh usnesení us_KORNBEKA82TT.docx 17 kB 30.7.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBEKA82TT.docx 36 kB 30.7.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBEKA82TT.docx 153 kB 30.7.2019
Materiál ma_ALBSBGSDRJOP.docx 383 kB 9.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBEKA82TT.zip 2215 kB 30.7.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBEKA82TT.docx 19 kB 30.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBEKA82TT.docx 192 kB 30.7.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBEKA82TT.doc 3571 kB 30.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEKA82TT.zip 582 kB 30.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk