Identifikace materiálu
Čj. OVA 708/19 PID KORNBB3C7RKS
Čj. předkladatele MZP/2019/410/313 Datum autorizace 9.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o odpadech
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova nebezpečné látky a odpady; odpady; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Odpady
Důvod předložení na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku odpadového hospodářství počínaje předcházením vzniku odpadu přes různé způsoby nakládání s ním po pravidla jeho odstraňování, a to s ohledem na prosazení hierarchie nakládání s odpady a při zajištění co nejvyšší míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí za současné sociální únosnosti a ekonomické udržitelnosti. Upravují se i práva a povinnosti osob při nakládání s odpady a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.
Poznámky Při kompletování návrhu zákona o odpadech a přijímání konečných revizí bylo ponecháno v § 102 staré i nové znění odstavce 3 a 4. Tyto odstavce byly v návrhu vloženém 8.4.2019 do systému duplicitní. Z důvodu předejít komplikovanému vypořádávání připomínek a vysvětlování dvojího znění byl dokument stažen a nahrazen textem, který je již v pořádku.
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.12.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 9.12.2019 Číslo Sněmovního tisku 676 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 856 ze dne 9.12.2019
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.4.2019 – 10.5.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBJQDGD7J.docx 21 kB 11.12.2019
Materiál ma_ALBSBJQDGD7J.docx 475 kB 11.12.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBJQDGD7J.docx 1508 kB 11.12.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBJXCRC1X.docx 24 kB 17.12.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBJXCRC1X.docx 210 kB 17.12.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBJQDGD7J.docx 298 kB 11.12.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBJQDGD7J.pdf 1314 kB 11.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk