Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBAXG75UY
Čj. předkladatele MV-19760/LG-2019 Datum autorizace 5.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova služební poměr; státní služba
Oblast práva Pracovní právo/Státní služba
Důvod předložení Na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2019.
Popis Návrh vyhlášky reaguje na legislativní změnu spočívající v přijetí nařízení vlády č. 1/2019 Sb. Toto nové nařízení vlády s účinností k 1. červenci 2019 redukuje celkový počet oborů státní služby tím, že některé stávající obory státní služby ruší a naopak zavádí obory státní služby nové.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.6.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.4.2019 – 29.4.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NÚKIB , RRTV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCK8F4J2.doc 52 kB 27.5.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBCK8F4J2.docx 21 kB 27.5.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBCK8F4J2.docx 48 kB 27.5.2019
Materiál ma_KORNBCK8F4J2.docx 108 kB 27.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCK8F4J2.docx 192 kB 27.5.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBCK8F4J2.docx 112 kB 27.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCK8F4J2.pdf 305 kB 27.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk