Identifikace materiálu
Čj. OVA 335/19 PID KORNBAWHNEA0
Čj. předkladatele 44600/19 Datum autorizace 4.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Vojtěcha Munzara, Radima Fialy, Martina Jiránka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností (sněmovní tisk č. 446)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova elektronizace; podnikání; soukromý sektor
Oblast práva Obchodní právo/Obchodní korporace; Správní právo/Správní řízení; Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit získání živnosti a založení s.r.o. přes internetovou aplikaci za minimální náklady.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.4.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 29.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 446 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.4.2019 – 15.4.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNBBC99A1O.pdf 288 kB 18.4.2019
Obálka ob_KORNBBC99A1O.doc 90 kB 18.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBBC99A1O.doc 49 kB 18.4.2019
Příloha návrhu usnesení up_KORNBBC99A1O.doc 62 kB 18.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBBC99A1O.doc 111 kB 18.4.2019
Materiál ma_KORNBBC99A1O.pdf 1824 kB 18.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk