Identifikace materiálu
Čj. OVA 335/19 PID KORNBAWHNEA0
Čj. předkladatele 44600/19 Datum autorizace 4.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Vojtěcha Munzara, Radima Fialy, Martina Jiránka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zakládání obchodních společností (sněmovní tisk č. 446)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova elektronizace; podnikání; soukromý sektor
Oblast práva Obchodní právo/Obchodní korporace; Správní právo/Správní řízení; Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je umožnit získání živnosti a založení s.r.o. přes internetovou aplikaci za minimální náklady.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 30.4.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 29.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 446 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 281 ze dne 29.4.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(166 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(134 kB)
(59 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.4.2019 – 15.4.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBBQF895Z.doc 26 kB 30.4.2019
Stanovisko st_KORNBBQF895Z.doc 59 kB 30.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk