Identifikace materiálu
Čj. OVA 271/19 PID KORNBATFASSE
Čj. předkladatele 44000/19 Datum autorizace 1.4.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jany Krutákové, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 440)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova doprava silniční a dálniční; rozpočtová politika
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zvýšit podíl Státního fondu dopravní infrastruktury na výnosu spotřební daně z minerálních olejů na 50 % a stanovit jako součást rozpočtu tohoto státního fondu částku určenou k financování silnic II. a III. třídy ve výši minimálně 9 % příjmů z výnosu spotřební daně z minerálních olejů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.4.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 15.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 440 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 250 ze dne 15.4.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(167 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(122 kB)
(61 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.4.2019 – 5.4.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MMR , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBBA8LJ8Y.doc 26 kB 16.4.2019
Stanovisko st_ALBSBBA8LJ8Y.doc 60 kB 16.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk