Identifikace materiálu
Čj. OVA 908/19 PID KORNBANEWTVL
Čj. předkladatele MZP/2019/410/192 Datum autorizace 27.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Předkládaný návrh zákona byl zpracován na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019. Jeho hlavním účelem je provedení adaptace právního řádu České republiky na oba přímo použitelné právní předpisy Evropské unie v oblasti používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, resp. využívání invazních nepůvodních druhů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.10.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.3.2019 – 25.4.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBGSH7NB8.doc 87 kB 9.10.2019
Návrh usnesení us_ALBSBGSH7NB8.docx 17 kB 9.10.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBGSH7NB8.doc 64 kB 9.10.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBGSH7NB8.docx 109 kB 9.10.2019
Materiál ma_ALBSBGSH7NB8.docx 79 kB 9.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBGSH7NB8.pdf 1871 kB 9.10.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBGSH7NB8.docx 16 kB 9.10.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBGSH7NB8.doc 292 kB 9.10.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBGSH7NB8.doc 1385 kB 9.10.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBGSH7NB8.zip 598 kB 9.10.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBGSH7NB8.docx 195 kB 9.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk