Identifikace materiálu
Čj. OVA 908/19 PID KORNBANEWTVL
Čj. předkladatele MZP/2019/410/192 Datum autorizace 27.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací právních předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Předkládaný návrh zákona byl zpracován na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019. Jeho hlavním účelem je provedení adaptace právního řádu České republiky na oba přímo použitelné právní předpisy Evropské unie v oblasti používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře, resp. využívání invazních nepůvodních druhů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.1.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.1.2020 Číslo Sněmovního tisku 731 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 4 ze dne 6.1.2020
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.3.2019 – 25.4.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBKZCS72W.doc 28 kB 20.1.2020
Materiál ma_ALBSBKZCS72W.docx 158 kB 20.1.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBKZCS72W.docx 417 kB 20.1.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBKZCS72W.docx 17 kB 20.1.2020
Rozdílová tabulka rt_ALBSBKZCS72W.doc 311 kB 20.1.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBKZCS72W.docx 307 kB 20.1.2020
Další příloha materiálu mp_ALBSBKZCS72W.doc 1333 kB 20.1.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk