Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBALC8LVI
Čj. předkladatele ČTÚ-10 577/2019-606 Datum autorizace 25.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Český telekomunikační úřad
Klíčová slova poštovní služby
Oblast práva Finanční právo/Regulace trhu a cen
Důvod předložení Cílem novely vyhlášky je upravit metodiku stanovení nároku na přiměřený zisk tak, aby byla v souladu s požadavky Evropské komise. Cílem úprav je zpřehlednění výpočtu a snaha o snížení počtu požadavků na dodatečné podklady od držitele poštovní licence k výpočtu čistých nákladů.
Popis Současná platná právní úprava, kdy byl nárok na přiměřený zisk vypočten jako zisková přirážka k ekonomicky oprávněným nákladům přiřazeným poštovním službám, nebyla Evropskou komisí shledána jako vyhovující. Nově bude zisk vyjádřen formou nákladů kapitálu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2019 Stav materiálu 8PK - zařazeno na jednání PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.3.2019 – 15.4.2019 Adresa připomínek eklep@ctu.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCU848UY.doc 94 kB 5.6.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBCU848UY.doc 37 kB 5.6.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBCU848UY.doc 124 kB 5.6.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBCU848UY.docx 114 kB 5.6.2019
Materiál ma_KORNBCU848UY.docx 94 kB 5.6.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBCU848UY.doc 131 kB 5.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCU848UY.docx 27 kB 5.6.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBCU848UY.zip 99 kB 5.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk