Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBAFCDUYC
Čj. předkladatele 2019/030082/CNB/001 Datum autorizace 20.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku osobami oprávněnými poskytovat platební služby
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Česká národní banka
Klíčová slova bankovnictví
Oblast práva Finanční právo/Bankovnictví a pojišťovnictví
Důvod předložení Návrh vyhlášky je reakcí na § 222 odst. 3 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném znění.
Popis Návrh vyhlášky v návaznosti na zákonné zmocnění upravuje rozsah, formu a způsob hlášení informací poskytovateli o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystaveni.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.6.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2019 – 10.4.2019 Adresa připomínek eklep@cnb.cz.
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBC2DPK6Z.docx 17 kB 10.5.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBC2DPK6Z.docx 18 kB 10.5.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBC2DPK6Z.docx 23 kB 10.5.2019
Materiál ma_KORNBC2DPK6Z.docx 55 kB 10.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBC2DPK6Z.pdf 120 kB 10.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk