Identifikace materiálu
Čj. OVA 466/19 PID KORNBADNCQK8
Čj. předkladatele 20745/19/21400/01000 Datum autorizace 26.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova poštovní služby
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Předkládá se z důvodu potřeby adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání balíků.
Popis Nařízení se zaměřuje na zlepšení transparentnosti cen a získání regulačního dohledu nad přeshraničním dodáváním balíků v rámci podpory přeshraničního elektronického obchodu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.7.2019 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 15.7.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.3.2019 – 25.4.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCFMG8CI.doc 92 kB 30.5.2019
Návrh usnesení us_KORNBCFMG8CI.docx 23 kB 30.5.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBCFMG8CI.docx 19 kB 30.5.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBCFMG8CI.docx 47 kB 30.5.2019
Materiál ma_KORNBCFMG8CI.docx 30 kB 30.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCFMG8CI.docx 41 kB 30.5.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBCFMG8CI.docx 28 kB 30.5.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBCFMG8CI.doc 154 kB 30.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCFMG8CI.zip 937 kB 30.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk