Identifikace materiálu
Čj. OVA 466/19 PID KORNBADNCQK8
Čj. předkladatele 20745/19/21400/01000 Datum autorizace 26.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova poštovní služby
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace; Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele
Důvod předložení Předkládá se z důvodu potřeby adaptace českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 ze dne 18. dubna 2018 o službách přeshraničního dodávání balíků.
Popis Nařízení se zaměřuje na zlepšení transparentnosti cen a získání regulačního dohledu nad přeshraničním dodáváním balíků v rámci podpory přeshraničního elektronického obchodu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.7.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 15.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 555 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 505 ze dne 15.7.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(173 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.3.2019 – 25.4.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČMKOS , ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEDDTU4B.docx 12 kB 24.7.2019
Materiál ma_KORNBEDDTU4B.docx 47 kB 24.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBEDDTU4B.docx 43 kB 24.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBEDDTU4B.docx 28 kB 24.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEDDTU4B.docx 489 kB 24.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk