Identifikace materiálu
Čj. OVA 399/19 PID KORNBA9HYBTU
Čj. předkladatele MPO 18384/19/31200/01000 Datum autorizace 18.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova elektronika a elektrotechnika; technické požadavky; výroba
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení transpozice sedmnácti směrnic Komise v přenesené pravomoci; Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Navržená novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb. se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 za účelem zajištění transpozice sedmnácti směrnic Komise v přenesené pravomoci
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.6.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.6.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 381 ze dne 3.6.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.3.2019 – 8.4.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBCZDQW58.docx 41 kB 11.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCZDQW58.pdf 27 kB 11.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk