Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBA9HYBTU
Čj. předkladatele MPO 18384/19/31200/01000 Datum autorizace 18.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb.
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova elektronika a elektrotechnika; technické požadavky; výroba
Oblast práva Evropské právo/Sekundární evropské právo
Důvod předložení transpozice sedmnácti směrnic Komise v přenesené pravomoci; Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Navržená novela nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb. se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019 za účelem zajištění transpozice sedmnácti směrnic Komise v přenesené pravomoci
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.4.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 18.3.2019 – 8.4.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBA9HYBTU.docx 75 kB 18.3.2019
Návrh usnesení us_KORNBA9HYBTU.docx 26 kB 18.3.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBA9HYBTU.doc 42 kB 18.3.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBA9HYBTU.doc 77 kB 18.3.2019
Materiál ma_KORNBA9HYBTU.docx 43 kB 18.3.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBA9HYBTU.doc 289 kB 18.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBA9HYBTU.docx 489 kB 18.3.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBA9HYBTU.rtf 692 kB 18.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk