Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBA9GD637
Čj. předkladatele MZP/2019/410/228 Datum autorizace 14.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova ochrana přírody a krajiny; ochrana životního prostředí; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ochrana přírody a krajiny
Důvod předložení Na základě zmocnění obsaženého v § 18 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Popis V souladu se zmocňovacím ustanovením § 18 odst. 5 zákona o ochraně přírody a krajiny je součástí navržené zonace rovněž vymezení území arondovaných v souladu s § 18 odst. 3 zákona. Toto ustanovení umožňuje do jednotlivých zón ochrany přírody zařadit i jednotlivá území do maximální souvislé plochy 5 ha, která nesplňují charakteristiku zón podle § 18 odst. 1 zákona a neslouží k dosažení cíle zóny národního parku, ale jejich zařazení je nezbytné z důvodů udržení celistvosti plochy segmentu zóny; arondovaná území mohou tvořit maximálně jednu desetinu plochy segmentu zóny. Celkem bylo podle daného ustanovení arondováno 49 dílčích ploch o celkové rozloze 8,49 ha.
Poznámky držení celistvosti plochy segmentu zóny; arondovaná území mohou tvořit maximálně jednu desetinu plochy segmentu zóny. Celkem bylo podle daného ustanovení arondováno 49 dílčích ploch o celkové rozloze 8,49 ha.
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.4.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.3.2019 – 4.4.2019 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-KVL , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , PSP_ZV , RRTV , RVV , Senát , Senát_ZV , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBA9GD637.docx 103 kB 14.3.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBA9GD637.doc 94 kB 14.3.2019
Materiál ma_KORNBA9GD637.doc 1088 kB 14.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBA9GD637.docx 300 kB 14.3.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBA9GD637.docx 15 kB 14.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk