Identifikace materiálu
Čj. OVA 703/19 PID KORNBA9EXSST
Čj. předkladatele 102/2016-LO-SP Datum autorizace 14.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o hromadném řízení
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova občanské právo; právní spor; soudnictví
Oblast práva Civilní právo procesní/Občanské právo procesní; Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí
Důvod předložení Návrh se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019 a v návaznosti na schválený věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Cílem zákona je zefektivnění a hospodárnost soudního projednávání hromadných událostí.
Popis Návrh zákona má za cíl zavést komplexní a ucelenou právní úpravu procesního nástroje, který umožní společné vymáhání stejných či obdobných nároků v jediném soudním řízení.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.1.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.3.2019 – 11.4.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČNB , ČTÚ , DAČR , ERÚ , FA , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-EK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , SMOČR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPV , ÚSOUD , UZSČR , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBKZQ48UZ.docx 59 kB 22.1.2020
Návrh usnesení us_KORNBKZQ48UZ.docx 18 kB 22.1.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBKZQ48UZ.docx 19 kB 22.1.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBKZQ48UZ.doc 1702 kB 22.1.2020
Materiál ma_KORNBKZQ48UZ.doc 317 kB 22.1.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBKZQ48UZ.docx 36 kB 22.1.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBKZQ48UZ.docx 397 kB 22.1.2020
Průvodní dopis pd_KORNBEJJUB93.zip 568 kB 29.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk